Internett er enormt og konkurransen høy. Det gjelder å satse på omdømme.

Det er enkelt å få satt opp en nettside på egen hånd hvor du f.eks. presenterer deg selv eller kommersielle produkter og tjenester, men å få folk interessert i det du presenterer, er slett ikke like enkelt. Popularitet og et godt omdømme kommer ikke av seg selv.

Internett er et enormt univers hvor mange konkurrerer om hver enkelts oppmerksomhet. Det er lett å falle inn i mengden og dermed bli værende én av mange. I tillegg er det særdeles lett å bli utsatt for falske rykter, svertende kommentarer, falske nyheter og lignende. Det finnes bl.a. på tusenvis av såkalte hat-nettsider (I hate my iPhonePayPal sucks mv.).

Dette er, i de fleste tilfeller, ikke å nyte godt av. Med andre ord, omdømme er og blir viktig. Her er seks tips til bedre reputasjon på nett:

1. Svar på henvendelser

Det å være åpen for folk som ønsker kontakt med deg, enten det gjelder firmaets produkter eller deg som person, vil alltid lønne seg. Det viser at du som firma eller person bryr deg. Intet er bedre enn som så.

2. Svar også på de negative henvendelsene/kommentarene

Vær ekte og naturlig. Ta det som kommer pent og prøv å gjøre det beste ut av situasjonen. Ikke overse eller legg til side. Det gjør bare vondt verre.

3. Benytt sosiale medier

I det siste har dette blitt voldsomt populært. En helt ny verden for å nå ut og frem til kunder og folk forøvrig. Facebook, Twitter, LinkedIn og WordPress er anbefalt. Husk at det gjelder å være aktiv på disse mediene, ellers er vitsen borte.

4. Oppretthold kopiretten

Ikke la uvedkommende stjele ditt materiale uten tillatelse. Følg med, vær påpasselig! Husk at du i mange tilfeller har loven på din side og dermed kan få stoppet misbruket. Å la noen misbruke ditt materiale kan få dyre konsekvenser på sikt.

5. Gjør deg tilgjengelig i søkemotorer

Dette er gratis markedsføring. Et meget enkelt knep for å sikre mange og gode plasseringer i f.eks. Google, Bing eller Yahoo, er å skrive en blogg. Tenk bare på alle de søkeordene du tilgjengeliggjør gjennom å føre en aktiv blogg. Skriv om temaene du ellers tar opp på nettsiden, men ikke la det være direkte reklame. M.a.o. gjør som oss!

6. Sørg for å ha gode webleverandører og sikre nettsider

Det er en stor fordel å ha en trygg webleverandør (dvs. en som drifter siden). Dette for å unngå kræsj og unødvendige avsperringer. I tillegg bør nettsidene være sikret mot hackere og innbrudd. Konfidensielt innhold må ikke komme på avveie.

Har du lest dette?

SEinn
webhosting
NIMA Innkjøpsforum