Du har sikkert sett at den er høy, men er det et godt tegn?

Google Analytics byr på mange interessante tall, og det er vanskelig å få et overblikk over hvilke som er viktigst å fokusere på. Fluktfrekvens, eller bounce rate på engelsk, er en parameter som er verdt å legge merke til.

Blant de selvforklarende tallene på dashbordet skiller trolig fluktfrekvensen seg ut som noe utydelig. Ifølge Google selv er dette prosentandelen enkeltsidebesøk. Det sier deg kanskje ikke så mye. På godt norsk handler det om hvor mange som forlater siden din etter først å ha kommet inn.

For nyhetssider og blogger er fluktfrekvensen høy. Her kommer du inn med ett mål for øyet, og det er å lese det aktuelle innlegget. Deretter klikker du deg ut igjen. Selvsagt kan du gjøre tiltak for å forhindre dette, og få leserne til å klikke videre, men det er vanskelig når adferden er som den er.

Hvor bør fluktfrekvensen være?

Det er vanskelig å fastsette hva som er en god fluktfrekvens. Det kommer helt an på siden du driver. En gyllen regel er at den bør være nærmere 0 % enn 100 %. Alt mellom 25 % og 70 % anses dog som normalt.

Er fluktfrekvensen din under 20 % eller over 90 % er noe høyst sannsynlig galt, og du bør ta grep snarest. Er den rundt 50 % er det helt normalt.

Tips

Du bør altså tilstrebe å ha en nettside som holder på de besøkende. Derfor er en lav fluktfrekvens å foretrekke. Et kjapt tips for bloggere er å legge til en funksjon for «relaterte innlegg» under hvert blogginnlegg.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss!

Har du lest dette?

SEinn
webhosting
NIMA Innkjøpsforum