Språk

Godt og korrekt språk fremmer seriøsiteten og skaper et profesjonelt førsteinntrykk.

Vi utfører språkvask av tekster på norsk (nynorsk og bokmål), engelsk (amerikansk og britisk) og dansk.

Du velger selv hvor nøye vi skal «vaske» teksten din. Vi gjennomfører alt fra enkel korrektur (skrivefeil, sær-/samskrivningsfeil, store/små bokstaver, forkortelser, tegnbruk o.l.) til fullstendig språkvask (syntaks, flytende ordbruk, gjentagelse o.l.).

Populære tekster for språkvask er bl.a. CV-er, jobbsøknader, skolestiler, master-/bacheloroppgaver, rapporter, reklametekster og nettsider.

Oversettelse er en glimrende mulighet for deg som ønsker å treffe en større målgruppe. Godt og treffsikkert språk er veien til god kommunikasjon.

Vi tilbyr oversettelse av enkle tekster mellom følgende språk:

– Norsk
– Dansk
– Engelsk

På norsk oversetter vi også mellom bokmål og nynorsk – begge veier. Vi kan blant annet lese igjennom nynorskstilen din (eller sogar oversette den fra bokmål), og sørge for at læreren din ikke får brukt så mye som en dråpe av blekket i rødpennen.

Vi hjelper deg gjerne med å formulere og sette opp korte tekster for ulike anledninger. Så lenge du stikkordsvis har informasjonen og innholdet, fremstiller vi det ferdige resultatet. Eksempler på tekster kan blant annet være korte reklametekster, e-poster, brev, CV-er, jobbsøknader og lignende.

Kontakt oss her