NIMA Innkjøpsforum
Stolt leverandør av digitale løsninger for NIMA Innkjøpsforum i 10 år
25. april arrangeres populære Innkjøpsforum for 20. gang i Trondheim. De siste 10 årene har TordDesign vært stolt leverandør av de digitale løsningene bak konferansen. I tillegg til et knakende godt program har grafisk utforming av brosjyre og enkel nettside for påmelding bidratt til suksessen. Da vi tok over det grafiske i 2007 måtte deltagerne fortsatt melde seg på manuelt ved å sende utfylt skjema i posten. Programmet var meget enkelt utformet uten noen grafiske elementer. Dette ble det fort satt en stopper for. De siste årene har deltagerne fått programmet digitalt i forkant med henvisning til påmelding direkte på Innkjopsforum.no. Under selve konferansen har programmet foreligget i trykt versjon. En herlig blanding av både det fysiske og digitale – til stor glede for alle. Vi vil takke NIMA Trøndelag for et meget godt samarbeid de siste årene, og ønsker lykke til med årets gjennomføring.

Kan vi bistå deg?

Skal du også arrangere en konferanse og trenger hjelp med det grafiske og digitale? Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.
Les mer